fbpx

Wszystko do wędzenia i grillowania

REGULAMIN KONKURSU „Mój grill w ogrodzie”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem Konkursu „Mój grill w ogrodzie” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma KKM System
   Good Luck ul. Tarnogórska 14, 44-100 Gliwice, NIP: 631 250 63 85 (zwana dalej „Organizatorem”).
  2. Konkurs jest ogłoszony i prowadzony na stronie facebookowej Organizatora: https://www.facebook.com/pg/grillpal.gliwice(zwanej
   dalej „Fanpage”).
  3. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora.
  4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest
   znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
  5. Sponsorem nagrody jest Organizator.
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Konkurs trwa od dnia 15 listopada 2019 r. (piątek) godz. 08:00 do 22 listopada 2019 r.
   (piątek) godz. 23:59.
  2. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu
   cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwani dalej „Uczestnikami”).
  3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni przez Organizatora oraz rodzina
   Organizatora.
  4. W konkursie nie mogą brać udziału Osoby, które zostały Zwycięzcami w poprzednich konkursach
   organizowanych przez Organizatora.
  5. By wziąć udział w konkursie należy:
   1. Posiadać zweryfikowane konto na Facebooku.
   2. Polubić stronę: https://www.facebook.com/pg/grillpal.gliwice,
   3. Opublikować zdjęcie, na którym będzie widać miejsce (w Twoim ogrodzie lub na tarasie), w którym postawisz grill.
  6. Wzięcie udziału w konkursie (polubienie strony i opublikowanie zdjęcia) oznacza wyrażenie zgody
   na udostępnienie profilu Uczestnika na Fanpage’u Organizatora oraz na wysłanie do Uczestnika
   wiadomości prywatnej za pośrednictwem Facebooka.
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niezależne od niego problemy i
   przeszkody w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek
   internetowych oraz Facebooka.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stałe lub czasowe blokowanieFanpage ze strony
   Facebooka.
 3. NAGRODA

  1. Nagrodą główną w Konkursie jest: Party Trolley BBQ + koszty przesyłki (zwana dalej „Nagrodą”).
  2. Zwycięzcy/Zwyciężczyni konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani na inną
   Nagrodę.
  3. Zwycięzca/Zwyciężczyni konkursu może zrezygnować z przyjęcia Nagrody, ale w zamian nie
   przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani inna nagroda. Gdy zwycięzca zrzeknie się Nagrody,
   zostanie ona przyznana Uczestnikowi, który zajął drugie miejsce w konkursie.
 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

  1. Nagrodę otrzyma Uczestnik, który:
   1. polubi stronę https://www.facebook.com/pg/grillpal.gliwice
    i jednocześnie
   2. pod opublikowanym przez siebie zdjęciem, zdobędzie najwięcej like’ów/polubień.
   3. w sytuacji, gdy dwóch lub więcej Uczestników zdobędzie taką samą liczbę lików/polubieni, Nagroda zostanie przyznana
    temu, który wziął udział w Konkursie jako pierwszy (pod uwagę będzie brany wówczas czas spełnienia obu warunków, czyli
    polubienia strony i opublikowania przepisu).
  2. Zwycięzca/Zwyciężczyni Konkursu zostanie poinformowany/a o wygranej za pośrednictwem Fanpage
   (pod opublikowanym przez siebie przepisem) oraz za pośrednictwem wiadomości prywatnej na
   Facebooku.
  3. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana do 3 dni po jego zakończeniu na Fanpage’u
   oraz w wiadomości prywatnej do Zwycięzcy/Zwyciężczyni.
  4. Możliwe sposoby odbioru przesyłki:
   1. przesyłka kurierska realizowana na terenie Polski,
   2. odbiór osobisty.
   3. Ustalenie sposobu przekazania nagrody zostanie dokonane w rozmowie ze Zwycięzcą/Zwyciężczynią Konkursu.
  5. Zwycięzca/Zwyciężczyni Konkursu w ciągu 14 dni od momentu otrzymania informacji o wygranej musi
   odpowiedzieć na wiadomość Organizatora i ustalić odbiór Nagrody. Jeśli odbiór będzie realizowany poprzez
   przesyłkę kurierską, Zwycięzca / Zwyciężczyni proszony/a jest o podanie adresu, na jaki ma zostać
   wysłana Nagroda. Jeżeli informacja taka nie zostanie dostarczona do Organizatora w ciągu 14 dni od
   momentu otrzymania informacji o wygranej. Nagroda nie zostanie przekazana.
  6. W przypadku przesyłki kurierskiej Nagroda zostanie wysłana w terminie do 7 dni od daty otrzymania
   pełnych danych adresowych Zwycięzcy/Zwyciężczyni.
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po
   stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych
   Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.